tirsdag 22. mai 2012

Sinte, og veldig, veldig skuffet.

Torunn Bottegaard har idag kjørt 21 år gamle Milen til Gardermoen. Hun skal tvangsutvises fra Norge. Bottegaard skriver dette på Facebook:

"Jeg håper ingen får oppleve det som skjedde i dag, se ei ung mor som må forlate sitt sovende barn, for å måtte reise ut av landet, den gråten fra Milen kommer til å forfølge meg resten av livet, Milens storhet som ikke vil utsette barnet sitt for utryggheten i Italia."

Fra et Italia i økonomisk krise, uten mulighet til å ta vare på "sine" asylsøkere, kan Milen søke familiegjenforening med mannen og barnet som fikk bli i Norge. Det kan ta 3-4 år.
Saken til Milen ble kjent i mediene fordi hun måtte til legen for å få medisiner slik at ammingen stanset opp. Fordi barnet fikk bli i Norge, mens hun skulle ut. Etter tre ukers behandling synes norske myndigheter det var fritt frem for at mor og barn kunne skilles ad. Et lite stykke Norge i dag? Det er ikke til å tro.

«Utlendingsdirektoratet avslår søknaden på formelt grunnlag fordi søkeren ikke fyller vilkårene for å søke fra Norge, jfr § 10-1, femte ledd. Vi har derfor ikke tatt stilling til om de øvrige vilkårene for tillatelsen er oppfylt.»
Og: «Det foreligger etter vår vurdering ikke tilstrekkelig menneskelige hensyn (...) i denne saken.»

Det ikke mulig å engang ta den første slurp kaffe over Facebook en helt tilfeldig dag før triste asylsaker ligger der på rekke og rad. Hva var verst denne dagen? Var det palestinske Ali som en morgentime sitter på flyet tilbake til flyktningeleiren i Libanon, dømt til et evig leirliv uten rettigheter? Eller var det nyheten om Aaron Ara, en palestinsk flykting som tidligere i vinter ble deportert fra Norge til Palestina, og som der måtte møte i retten for å ha kritisert Mahmoud Abbas mens han var i Norge. Han risikerer 1-3 års fengsel hvis han blir dømt. Eller var det nyheten om Nathan, sju år og født i Norge, som nå saksøker staten for å få bli i eget land? Eller er det Milen? Dorna? Yalda? Velg selv - landet er fullt av støttegrupper.
Og noen av dem som er sintest og mest opprørt av dem alle, er SV'ere, lokale og nasjonale. Og det er ikke rart, SV har i eget prinsipprogram en flyktninge- og asylpolitikk som skiller seg radikalt fra den som praktiseres i dag. Det er jo derfor vi stemte SV, og var så glade i partiet. Det er derfor vi valgte SV inn.

Dagsrevyen 9. mai i år: Regjeringspartiene er enige om ikke å være uenige, de kniser og ler sammen i Samfunnssalen i Oslo og "bygger et team". Ros er bra, krangling er dumt sier sjefen, Jens Stoltenberg, og legger til:

"Vi må slutte å være irriterte på hverandre."

Mange gode SV'ere er både frustrerte og forbannede på oss som gir dem verbale kilevinker på grunn av regjeringens stadig strengere asylpolitikk. Det er som om de synes det er skrekkelig urettferdig, at akkurat de skal få kjeft, når det er akkurat de samme som slåss for den gode sak, og egentlig er enige med oss: sine kritikere. Det er ikke vanskelig å skjønne. Men samtidig, skal man ikke peke på de ansvarlige når man opplever at urett skjer? Og SV er ansvarlige, for akkurat den politikken regjeringen fører på asylfronten i dag. Ettertiden vil for alltid se det slik. Må man minne SV på at Pål Lønseth også er SVs statssekretær, og at Grete Faremo er regjeringens felles justisminister?

Det er tragisk at det ikke finnes en skikkelig asyl-opposisjon på Stortinget i dag. Ingen som minner oss om hvem disse asylsøkerne faktisk er. Mange er opposisjonelle demokratikjempere i sitt hjemland. Andre har flyktet fra alt de hadde kjært, fra verdens verste land. Skulle vi kan hende ta dem i mot med varme, fremfor mistenkelighet?

Folk hentes natt etter natt av politiet, og sendes ut hele tiden, med tvang. Hvordan ser det ut, når man rister våken en sovende klump på 3-4 år, og det første han hører er en pappa som desperat uler høyt av frykt og redsel? Det er ikke mange år siden SV var i mot tvangsretur, av prinspipp. Men det er mange prinsipper som har falt de siste årene. Jeg synes det er skummelt. At vi forskjellsbehandler folk, at vi setter menneskelige hensyn til side, at vi skiller ad foreldre og barn på denne måten når det gjelder asylsøkere, men setter himmel og jord i bevegelse for at hvite norske barn skal ha samvær med begge foreldre, da grenser det til rasisme. Vi er kanskje ikke så like, likevel? Det er kanskje ikke plass til alle under regnbuen?

Det er helt sikkert riktig at SV i regjering har oppnådd mange, mange ting. Men kampen for en humanistisk asylpolitikk har de tapt. Mitt største håp er imidlertid at jeg ingenting har forstått, og at det ut av regjeringssamarbeidet, som en regnbuefarget slags fugl fønix, oppstår en ny, humanistisk og solidarisk asylpolitikk, nettopp fordi arbeid innenfra nytter. Men det haster.

På konferansen Barn på flukt på Litteraturhuset 4. mai, var det flere av innlederne; biskoper, ledere på asylmottak, representanter fra organisasjoner, psykologer, som alle var innom spørsmålet om hva det gjør med nasjonenes sjel at vi fører en så streng asylpolitikk som vi gjør i dag, og at vi omtaler og behandler asylsøkere på den måten vi gjøre. Det bør vi ta innover oss å dvele ved. Signalene fra regjeringen etter 22. juli er i beste fall tvetydige: fantastisk lederskap og taler om åpenhet og demokrati på en side, fordømmende omtaler av medmennesker, tvangsreturer og lugubre returavtaler på den andre. 17. mai var vanskelig i år. Hvilket Norge var det vi feiret? Feiret vi tvangsutsendelsen av Milan?

torsdag 10. mai 2012

SVs Grünerløkkapolitikk

I dag behandler Stortinget regjeringens forslag til tredeling av foreldrepermisjonen. I praksis betyr dette at dagens kvote deles i tre: en del til mor (12 uker), en del til far (12 uker) og resten til fri fordeling. Strengere rammer enn i dag altså, og med et kjempestort minus: dersom far ikke vil ta sin del av permisjonen, kan den ikke overføres til mor.

Dette er SVs sak, og partiet argumenterer hardt for at dette vil bidra til mer likestilling, slik Inga Marte Thorkildsen blant annet gjorde på Politisk kvarter på NRK i dag. Men hvordan vet vi det? Vet vi det? Det argumenteres også sterkt for at fars tilknytning til barnet blir sterkere når han får være alene med babyen en periode som er hans. Det kan sikkert vært riktig, men det som også er riktig, er at så snart poden/snuppa har passert året, må barnet i barnehage, og der er det opptil ni timer om dagen.
Hvorfor stanser alltid debatten rundt disse permisjonsmånedene når de virkelige problemene for mange kommer etterpå?

Når den såkalte tidsklemma slår inn, og ingen av foreldrene føler de har nok tid med barnet, det er da man gjerne skulle hatt et snev av statelig support. Når man løper til og løper fra og synes barnehagen får den beste tiden med ungen - hver dag. Da man selv egentlig er litt for sliten til virkelig å nyte samværet på ettermiddagen, og slitasjen setter inn i familien.

Denne slitasjen kan i verste fall føre til skilsmisser. På grunn av skilsmisser er det slik i Norge i dag, at 40 prosent av menn mellom 25-34 år aldri bor sammen med sine egne barn. Dette bekreftes blant annet i denne rapporten. Denne prosenten øker. Aldri har så mange fedre bodd så lite sammen med barna sine, som i dag. Da hjelper det ikke at han hadde muligheten til noen få uker mens barnet var baby. Er ikke dette egentlig skikkelig ille?

Det er ønskelig med likestilling, og det er ønskelig at både mammaer og pappaer føler at de har nok tid til barna sine, til familien, til hverandre. Men det er ikke nødvendigvis pirking på fedrekvoten som endrer på dette, de virkelig store utfordringene ligger på vent: skilsmisser, nye barnekull, fraværende fedre, lange arbeidsdager, lange barnehagedager.

Hvis SV og de andre rødgrønne virkelig ville at fedre skulle ta mer ansvar på hjemmebane, kunne man i stedet begynne å argumentere hardere for kortere normalarbeidsdag, og for at barnehager skal ligge i nærmiljøet og ikke langt unna. Man kunne begynne å snakke om at fedrekvote ikke bare handler om hvor bra den er for han eller for babyen, men at den også handler om bevissthet rundt den evige kranglesonen husarbeidet: om oppvask, handling, skuring av gulv, rydding, klesvask, organisering, innkjøp av gaver osv.
Man kunne oppgradere omsorg som en kvalitet i samfunnet både menn og kvinner ville hige etter, blant annet gjennom å dramatisk øke lønningene til dem som driver med det; sykepleiere, førskolelærere, hjemmehjelpere, sosionomer, barnehageansatte, og så videre.

Om jeg har forstått det riktig, så er det slik at om far ikke tar ut sin del av fedrekvoten, så faller den bort. Det vil si; enten blir mor hjemme i ubetalt permisjon, eller barnet må svært tidlig i barnehage. Ingen av delene er verken kvinnefrigjørende eller barnevennlig.

I bunn og grunn er fedrekvoten en politikk som passer aller best for moderne par i urbane strøk, der kort avstand til jobben og det faktum at man ofte har ganske like fleksible jobber med noenlunde like lønninger, gjør det lettere å velge likt. Dette finnes det grundig forskning på. Dette handler ikke minst om klasseforskjeller, noe som de rødgrønne altfor sjelden snakker høyt om.

Mange menn har jobber eller driver egne firma der det å ta ut full permisjon umuliggjør en fedrekote. Her har Høyre faktisk rett. Det finnes også menn som ikke ønsker fedrekvoten, men finner andre måter å være nærværende fedre på. Mange yrker gjør det mulig for pappa og være mye hjemme i hennes permisjon, men samtidig umulig å ta ut en full kvote selv. Det norske livet er mer mangfoldig innen familien enn det som leves i kretsen rundt SV-ledelsen, og dessverre virker det som om dette ikke verken sees eller forstås.

Dagens ordning gir fleksible og gode løsninger. Skal man endre noe, kan man heller forlenge dagens permisjon, og mer enn det:
gjøre livet for voksne og barn litt mindre klemt når livet virkelig slår inn - og det skjer etter at permisjonen er over.

I neste nummer av tidsskriftet Prosa, rundt 1. juni,  har jeg et bokessay om moderne fedre, forfedre og papparoller. søndag 6. mai 2012

Utseende: Fascist?

Utseende: Fascist?

Rett før rettssaken mot Anders Behring Breivik startet, så sønnen min – sju år – et bilde av han i en avis. Det åpenbare spørsmålet kom spontant: er det han? Og lillebror – fire år – sa det de begge tenkte: Han ser jo så snill ut! For de vet hva han har gjort, men de ser det ikke på han. Det gjør ikke vi heller, han ser vanlig ut, og alle beskrivelser av han som ond, som et monster, som et avvik eller som djevelen selv gjør at vi ei heller vil kjenne igjen nestemann av hans type. Breivik er en av oss, han er den ensomme ulven som kom fra en flokk. Syk på sinnet eller ikke, hans meninger og – vel – prosjekt, har vi sett før. Heller ikke da kunne man kjenne igjen en fascist utenpå.

         Slike ting er selvsagt, men samtidig ikke. For oss som gikk i norsk barne- og ungdomsskole på 80-tallet, var enormt mye av historiefaget farget av nærheten til andre verdenskrig. Vi lærte en hel masse om nazister, både tyske og norske, men det vi lærte i samme åndedrag var at de ikke var som oss. De var nærmest en ond og annen mennesketype. De kledde seg uniformert, de hilste på en spesiell måte. De var lette å kjenne igjen, de hadde helt spesielle meninger. Man kjente lusa på gangen liksom. At disse menneskene mest av alt var helt like oss, at de også var gode og varme mot familien sin, at de myste lykkelige mot solen og lekte sine barn, var utenkelig. Kanskje er det fremdeles slik. Utenkelig, at så mye fordommer og hat kan fylle vanlige folk som lever i blant oss? Vi tror det ikke, selv om vi ser det:

           Etter 22. juli har jeg pådratt meg en tvangsrutine der jeg innimellom sjekker nettsider og facebooksider for å finne dem som mener mye av det samme som Breivik. Som en kikker, titter jeg inn i disses univers og lar meg oppriktig sjokkere, gang på gang. Med fullt navn står de frem, med bent frem rasistiske holdninger, og et nitrist hat mot medmennesker med annen religion eller hudfarge. Småting, som grunnlovsendringen 21. mai, eller et intervju med en asylsøker som har mer enn fire barn, får islam-haterne til å gå helt amok. Det endelige beviset på total islamisering finnes overalt, for dem som leter. Farer truer overalt. Vi er faktisk i krig.

           Er det noe vi lærte etter 22. juli er at det vårt samfunn har et helt hav av sinte mennesker som mener Brevik ”har et poeng”. Det var mange som ikke sang Barn av regnbuen, og som forakter dem som gjør det.

           Hvem har skylden for at slikt oppstår? Det er ikke vanntette skott mellom Breiviks syn på verden og andre store strømninger i samfunnet. Man kan spørre seg hva moderne norsk asylpolitikk, med sin mistenkeliggjøring av mennesker ulike oss, og med en nokså ny ide om returer ved bruk av tvang, gjør med oss som må akseptere den, for eksempel. Eller hva økende klasseforskjeller og et konkurransedrevet jag etter penger og status gjør med de fryktelig mange som taper og havner nederst. Eller hva opplæring til krig gjennom verneplikten og hyllest av militære heltedåder i andre land forteller våre unge om verdier som verdsettes.

           Vi skryter av de norske verdiene rundt rosetog og allsang, men dagens norske verdier handler også om andre mindre hyggelige ting. Om Breivik dømmes som som et avvik, unngår vi å lære noe av det som grusomme som skjedde, for å unngå at det skjer igjen.

Vi lo av at Breivik mente han kunne kjenne igjen en marxist på utseende. Der tar han feil, men vi tar også feil om vi tror vi ser et monster i Breivik. Også bak de hatefulle meningene på ulike nettsider skjuler det seg pene voksne som holder sine barn vart i hånden på vei til skolen, mens de hilser smilende. Det er det som er så skummelt.
Kommentaren sto på trykk i Klassekampens Fokus-spalte lørdag 5. mai

fredag 4. mai 2012

Hva er vitsen med Norge?

Dagen da vi toget gjennom norske gater med høye rop om solidaritet, 1. mai, fylte Nathan fra Bergen 7 år. Han har alltid vært i Norge. Nå skal han kastes ut, 16. mai. Tvangsutsendes, sammen med fortvilte foreldre. Nathan skal til Etiopia, et diktatur Norge som eneste europeiske land har en returavtale med.

For Nathan, som ikke får feire 17. mai i Norge, resirkulerer jeg en kommentar jeg skrev i Klassekampen i fjor. For det faller seg helt naturlig å spørre nok en gang:

Hva er vitsen med Norge?

Verden rundt oss fortsetter å produsere katastrofer. Kriger, miljøkriser, diktaturer, moderne slavehandel. Ofre for privat terror på hjemmebane og ofre for krigen mot terror. 43 millioner er til enhver tid på flukt i annet land enn sitt eget. Bare en ørliten brøkdel av dem som flykter fra elendigheten karrer seg helt opp til Norge. Så kommer man hit, og forestiller seg muligens at man endelig er trygg. Fri. Lite skal man ennå vite om tilfeldighetene som råder omkring deres sak i Utlendingsforvaltningen, om regelrytteri og politiske vindkast som påvirker deres sak, lite skjønner nye asylsøkere at de er symbolske kasteballer i et norsk politisk spill og et kjærkomment fokus for dem som trenger et fiendebilde. Mange av asylsøkerne kommer i tillegg til å oppleve spott, mistro og anklager mot seg og sin sak, før mange av dem uttransporteres -  i seg selv et aldeles ubehagelig ord forresten. En venn av meg foreslo at vi muligens burde tvangsutsende dem via tog, fremfor fly, for liksom å forsterke symboleffekten. Norsk asylpolitikk er et sørgelig kapittel i boken om vår samtid og stiller helt reelle spørsmål om hva som er vitsen med landet vårt, særlig hvis vi liker å pynte oss med ærefulle begreper langs den humanitære tradisjon.

Gjennom organisasjoner, Facebook, aksjoner, støttegrupper og engasjerte personer kan hvem som helst få innpass i den enkelte asylsøkers skjebne. Går du på møter treffer du dem live. Gjennom et TV-kamera fikk vi forrige uke se hvordan politiet vekket opp en barnefamilie midt på natten for å sende dem ut av landet, de av oss som orket titte bak puten på den hylende faren og den trøtte ungen. Dette skjer med myndigheters velsignelse. Både det politiske målet om færre asylsøkere, begrunnelser for avslag, deling av familier, lefling med brudd på folkerettslige avtaler og den praktiske nattlige håndteringen av barn som sendes ut med tvang, er sterk kost dersom man orker sett seg inn i det. Men opprørt bør man ikke bli, særlig ikke hvis man ønsker å gjøre noe med saken. Jo mer følelsesmessig engasjert, desto mindre i stand til å vurdere slike spørsmål, som Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap ved Universitet i Oslo, nylig påsto i Aftenposten.

I Sør-Afrika under apartheid var et massivt antall folk ansatt for å bestemme hva slags raser deres medborgere var. Blant annet behandlet de søknader om å få ”skifte” rase, fordi resten av familien var plassert i en annen kategori. Det er ikke lenge siden, men vi gremmes allerede.
Er det noen som vet hvor mange årsverk vi bruker i Norge på å sortere folk, sjekke historier, vokte dem, sende dem ut, oppbevare dem på mottak, jobbe for ”returfremmende tiltak”? Kunne man i en alternativ verden brukt de samme årsverkene til å finne muligheter her for de få som har tatt seg over grensen? Europa (EU) har over 400.000 grensevakter. Ifølge FNs Høykommisær for flyktninger, ble det registrert 286 700 asylsøknader i Europa i 2010. Det er altså flere som vokter våre grenser enn det er folk som krysser dem som asylsøkere.

Det er helt opplagt at dersom vi letter på asylpolitikken vil det medføre både uro og bekymring blant allerede bufaste nordmenn. For hvor skal de bo alle sammen? Får hjelp med eventuelle traumer, til lære norsk, har skolene plass til alle barna, hvor skal de jobbe, hva skal de leve av? Det er da landet trenger sterke, visjonære og avslappede politiske ledere som sier: Dette klarer vi! Oljenasjonen har planer for alt og midlene til å gjennomføre dem. For det er det som er vitsen med å være Norge: Nestekjærlighet.
Hva som er vitsen i dag vites ikke. Jeg hørte akkurat på radioen at et flertall av nordmenn mener asylsøkere er et større problem enn klimaendringer.