onsdag 8. januar 2014

Alltid beredt


Ikke bare heltidsarbeid, men hele liv

Det er nesten latterlig hvor mange små stikk den allmenne kvinne skal få fra ualminnelige kvinner i toppledelse for tiden. Som for eksempel da Spekters leder Anne-Kari Bratten i romjulenuttalte at «Kvinner må jobbe mer», eller NHO’s Kristin Skogen Lund på forsidenav Aftenposten: Det finnes intet glasstak. Og videre: Men derimot finnes det au pairer. Og Hilde Haugsgjerd i Aftenposten: Kvinner som vil opp og frem må velgeriktig mann. Og dermed: Får man ikke til likestilling på hjemmebane – er også dette hennes skyld. Kjønnsforsker Anne Grethe Solberg i samme avis: Kvinner sutrer for mye om dobbeltarbeid og omsorgsoppgaver.

Det er ikke bare glasstakene som plutselig er borte, men også grensene for kritikk av kvinnelivene til dem som ikke jobber fulltid i lønnsarbeid. Vi vil så gjerne at mann og kvinne skal være like for arbeidsgiver i lønnsarbeidet, men vi vet altfor lite om ulikheten som sannsynligvis preger resten av dagen. For er det virkelig slik at hun jobber mindre enn han, hvis jobb inkluderer ulønnet arbeid og omsorg? Og enda mer: ansvaret for at husarbeidet og omsorgen utføres? Altså, det som på sett og vis er en slags lederjobb i ulønnet sektor. Og lederjobber, de kan være som Skogen Lund sier: både ukomfortable og krevende.

I forskningsrapporten Likestilling oglivskvalitet fra 2007 hevder over 84 prosent av kvinnene at de bruker mer tid enn sin partner på å organisere oppgavene i familien. Bare 14 prosent av menn oppgir det samme. Svenske undersøkelser rapporterer liknende tall. Det som finnes av forskning på planlegging av hjemmeoppgaver dokumenterer at dette er kvinnearbeid. I moderne familier med eksfamilier og bonusbarn kan man mistenke at selve organiseringen og tankearbeidet tar stadig mer tid.

En undersøkelse blant langtidssykmeldte i Oppland konkluderte med at menn blir syke av jobben, mens kvinner blir syke av privatlivet. En av forskerne, Kari Bjerke Batt-Rawden, sa i bladet Velferd i 2011 at hun var litt overrasket over at kvinner og menn lever så forskjellige liv. I Helene Aarseth sine studier av likestilte par i typisk middelklassesegmenter fra 2011 oppdager hun i noen av parene det samme: Hun er initiativtageren, han utfører ordre. Dermed blir det slik at hun har et ansvar som sitter i kroppen. Hun er i kroppslig beredskap på hjemmebane.

I dag er det få diskusjoner om arbeidsbegrepet, samtidig som det heller ikke diskuteres hvordan ulike typer arbeid er gjensidig avhengig av hverandre. Dermed forholder vi oss automatisk til én modell der fulltidsjobb, i lønnet arbeid, i alle livets faser blir et moralsk imperativ og alle tings målestokk. Men ulønnet arbeid er en forutsetning for at folk kan jobbe lønnet. Og motsatt.

Fordi arbeid automatisk anses som lønnsarbeid, blir likestillingspolitikk og personlig suksess også målt mot dette idealet. I dag aksepteres argumentet om at alle, kvinner og menn, har plikt til fulltidsarbeid for å støtte oppunder velferdsstatens bærekraft. Dette uten å vite nok om hvilket bidrag til velferdsstaten deltidsarbeidende eller hjemmeværende faktisk gjør i det daglige, uavhengig av om disse er kvinner eller menn.

Kravene om dobbeltarbeid kan derfor bli en nådelås øvelse for den som har/tar lederjobben hjemme. Fordi denne rollen fremdeles innehas av flest kvinner, kan hennes totale arbeidsbelastning i løpet av en dag kan bli større enn hans.

Dersom dette viser seg korrekt, er det betimelig å spørre seg hvorvidt dette er en underkjent forklaring på kvinners sykefravær fra lønnsarbeid, eller hennes valg av deltid i perioder. Vil vi virkelig forstå folks hverdagene til folk, krever det av oss at vi ser helhetlig på hverandres liv, anerkjenner omsorg og hjemmearbeidet som verdifullt og tidkrevende, og ser etter andre målestokker for samfunnsbidrag enn bare heltidsjobben.

Dette sto på trykk i Fokusspalten i Klassekampen onsdag 8. januar

4 kommentarer:

 1. Nettopp! Vi lever hundreprosents liv alle sammen, uavhengig av stillingsprosenter - og de fleste av oss utfører en haug med nyttige og fornuftige oppgaver de fleste av døgnets våkne timer. Men ikke alle disse oppgavene er betalt. Jeg er veldig opptatt av nettopp disse definisjonene av "jobb" og "fritid" - og hvordan underkjenningen av alt som har med "fritid" å gjøre preger både samfunnsdebatt og identiteter/selvoppfatninger og oppfatninger av andre. Disse glasstakene som påstås å forsvinne erstattes kjapt av nye ved alle disse påstandene om alt som bare er kvinnens egen skyld. Har også en liten kommentar til siste dame ut (Anne Grethe Solberg) i dagens Aftenposten der jeg peker på dette. mvh Guri J. Wingård

  SvarSlett
 2. Takk for en veldig god kommentar i Aftenposten. For nettopp, det er hersketeknikker som "sutring" og liknende som kan kalles det nye glasstaket, slik du skriver. Og så klart du har rett: vi lever hundreprosentsliv selv om lønnen ikke utgjør samme prosentandel for ALLE. Tar vi utgangspunkt i et slikt bakteppe får en debatt på andre premisser enn bare heltids lønnsarbeid som mål.

  SvarSlett
  Svar
  1. Jepp. (og takk til deg og) Beskyldninger om "sutring" og erklæringer som presenterer hjemmearbeid som utelukkende cupcakes-baking (!)- avsporer reell debatt.

   Slett